Veľkoobchodný odber

Školské zariadenia, centrá voľného času, domovy sociálnych služieb, detské domovy a iné podobné zariadenia.

  1. úroveň: zľava 15%
  2. úroveň: zľava 20% Ročný kumulovaný nákup minimálne 250€ s DPH.

Živnostníci zaoberajúci sa kreatívnym tvorením

(Podmienka živnostenský list s adekvátnym predmetom činnosti.)

Podmienky - kumulovaný nákup za obdobie 1 roka:

  1. úroveň: zľava 12% kumulovaný nákup za obdobie 1 rok do 500€
  2. úroveň zľava 15% kumulovaný nákup za obdobie 1 rok do 1000€
  3. úroveň: zľava 20% kumulovaný nákup za obdobie 1 rok nad 1000€

Kamenné predajne

  1. úroveň: zľava 15% Minimálny jednorazový odber je 25€ s DPH.
  2. úroveň: zľava 20% Minimálny jednorazový odber je 50€ s DPH. Ročný kumulovaný nákup minimálne 500€
  3. úroveň: zľava 25% Minimálny jednorazový odber je 50€ s DPH. Ročný kumulovaný nákup minimálne 1000€
  4. úroveň: zľava 30% Minimálny jednorazový odber je 100 EUR s DPH. Ročný kumulovaný nákup minimálne 2000€

Ak spĺňate tieto podmienky, pri novej registrácii zakliknite, že máte záujem o veľkoobchodný odber. Tí, čo sú už zaregistrovaní, prosím, pošlite nám email, že máte záujem o veľkoobchodný odber spolu s prílohou ŽL. Po skontrolovaní údajov Vám nastavíme veľkoobchodné konto. Veľkoobchodnú zľavu získate od nás v podobe zľavového kupónu, ktorý bude nastavený na Vašu výšku zľavy.

Veľkoobchodní odberatelia majú ceny kalkulované na veľkoobchod, preto sa na nich už nevzťahujú zľavy na produkty v akcii.